Không có ca nhiễm 1 - 5 6 - 20 > 20
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

( Cập nhật lúc 23:31 giờ, ngày 27/10/2021)
Ca dương tính
1.443
F1
0
Mẫu xét nghiệm
0
Đã hồi phục
987
Nhập cảnh
4.482
Cách ly tập trung
0
Trong ngày
0
F2
1
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
0
Cách ly tại nhà
0
* Ghi chú:
Từ 15/10 đến nay: Thêm 58 ca mới
---------------------------------------------------------------------------
(*) Ngày 25/10/2021: thêm 15 ca F0
- P5: 5 ca; Rạch Dừa: 5 ca; P7: 1 ca
- P8: 2 ca; P12: 2 ca
---------------------------------------------------------------------------
(*) Ngày 24/10/2021: thêm 15 ca F0
- P12: 8 ca;
- P7: 3 ca; P8: 2 ca; Thắng Nhất: 2 ca
---------------------------------------------------------------------------
(*) Ngày 23/10/2021: thêm 04 ca F0
- Thắng Nhất: 3 ca; P10: 1 ca
Địa phương
Ca dương tính
Phường 11
395
Phường Thắng Nhì
271
Phường 12
144
Phường 10
127
Phường Thắng Nhất
127
Phường 5
86
Phường 8
80
Phường Nguyễn An Ninh
56
Phường 4
36
Phường 3
23
Phường Thắng Tam
21
Phường Rạch Dừa
15
Phường 9
10
Phường 7
9
Xã Long Sơn
7
Phường 2
6
Phường 1
6