Không có ca nhiễm 1 - 5 6 - 20 > 20
Hiện thống kê

Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

( 05:29 giờ, ngày 26/07/2021 )
Ca dương tính
280
F1
821
Mẫu xét nghiệm
0
Đã hồi phục
0
Nhập cảnh
4.482
Trong ngày
0
F2
459
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
0
* Ghi chú:
(*) Ngày 25/07/2021: Ghi nhận thêm 87 ca F0
- Phường 11: 59 ca | Phường 12: 20 ca.
- Thắng Nhì: 4 ca | Rạch Dừa: 2 ca | Phường 5: 1 ca | Phường 3: 1 ca.
-------------------------------------------------
(*) Ngày 24/07/2021: Ghi nhận thêm 10 ca F0
- Phường 11: 3 ca | Phường 12: 2 ca | Phường 9: 2 ca.
- Phường 4: 1 ca | Phường 7: 1 ca | P. Thắng Nhì: 1 ca.
-------------------------------------------------
(*) Ngày 23/07/2021: Ghi nhận thêm 42 ca F0 --- Con số tăng cao nhất từ ngày xuất hiện ca đầu tiên
- Phường 10: 1 ca (mới lúc 19h30)
- Phường 5: 14 ca | P. Thắng Tam: 9 ca.
- Phường 3: 6 ca | Phường 11: 6 ca.
- Phường 4: 3 ca | Phường 12: 2 ca | Thắng Nhì: 1 ca.
-------------------------------------------------
(*) Ngày 22/07/2021: Ghi nhận thêm 7 ca F0
- 6 ca Phường 11 | 1 ca Phường 8
-------------------------------------------------
(*) Ngày 21/07/2021: Ghi nhận thêm 17 ca F0:
- Phường 11: 8 ca | Phường Rạch Dừa: 5 ca | Phường 12: 2 ca | Phường 3: 1 ca. | P. Nguyễn An Ninh: 1 ca
-------------------------------------------------
Địa phương
Ca dương tính
Phường 11
143
Phường 12
49
Phường 5
27
Phường Thắng Tam
13
Phường Rạch Dừa
12
Phường 3
11
Phường Thắng Nhì
8
Phường 4
4
Phường 10
3
Phường 9
3
Phường 7
2
Phường Nguyễn An Ninh
2
Phường 8
2
Phường Thắng Nhất
1
Xã Long Sơn
0
Phường 2
0
Phường 1
0