Bình thường Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

( Cập nhật lúc 05:00 21/01/2022 )
Ca dương tính
334
F1
0
Mẫu xét nghiệm
0
Đã hồi phục
0
Nhập cảnh
4.482
Cách ly tập trung
0
Trong ngày
0
F2
0
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
0
Cách ly tại nhà
0
* Ghi chú:
(*) Ngày 20/01/2022: thêm 06 ca F0
-------------------------------------------------------------
(*) Ngày 19/01/2022: thêm 16 ca F0
-------------------------------------------------------------
(*) Ngày 18/01/2022: thêm 09 ca F0
-------------------------------------------------------------
(*) Ngày 11/01/2022: thêm 21 ca F0
-------------------------------------------------------------
Địa phương
Ca dương tính
Phường 5
39
Phường 12
31
Phường 11
23
Phường Thắng Nhì
23
Phường 7
21
Phường 1
17
Phường Thắng Nhất
14
Phường 8
14
Phường 2
14
Phường Thắng Tam
14
Phường 3
13
Phường Rạch Dừa
11
Phường 10
11
Phường 4
10
Phường Nguyễn An Ninh
7
Xã Long Sơn
6
Phường 9
4